Fiske - Ankarsrums Sportfiskeklubb

ANKARSRUMS SPORTFISKEKLUBB
Title
Go to content
FISKE

FISKEVATTEN
Inom en radie av 15 kilometer från Ankarsrum erbjuder vi fiske i över 25 fiskrika sjöar av varierande storlek och tillsammans har en areal om nära 1200 hektar.
Flera av vattnen ligger lättillgängligt vid mindre eller större vägar medan andra kräver en kortare promenad.

FISKARTER
I de flesta sjöarna dominerar gädda och abborre men här finns också spännande metfiskar som sutare, braxen, sarv och mört.
Även ål finns i de flesta av vattnen liksom lake. Ålen fiskas med fördel under varma sommarnätter medan laken pimpelfiskas under vintern.
FISKESÄSONG

Gäddan fiskas året runt men den  allra bästa tiden är under våren och hösten.
Abborren fiskas också året runt och speciellt sommartid.
Braxen, sutare och övriga vitfiskar metas med fördel under sommarhalvåret då även ålen har sin högtidsstund.
Laken fiskas från is under vintern

FISKEMETODER
Spinnfiske               Gädda, Abborre, Regnbåge
Trolling                   Gädda
Mete                      Alla arter
Pimpel                    Abborre, Regnbåge, Lake.                                                      
Flugfiske                 Regnbåge (separata sjöar)
FISKEREGLER

För fiske krävs fiskekort som sedan gäller för alla vatten utom regnbågssjöarna som också har fångstbegränsning.
I övrigt gäller de bestämmelser angående minimått och övrigt som framgår av fiskekortet.
Båtfiske är tillåtet i de flesta sjöar.

Fiske i Ljusgöl får endas utföras med flugspö och fluga.

Pimpelfiske, flugfiske, mete och fiske med spinspö är tillåtet i Axsjön.
Separat fiskekort gäller för fiske i dessa sjöar.


Klicka på länkarna!
Ankarsrum
Hjorted
Ankarsrums Sportfiskeklubb
Masugnsvägen 2A
59370 Ankarsrum
Back to content